YEDİ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

YEDİ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Mesaj gönderen Admin » 19 Oca 2019, 16:56

649-687

YEDİ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 2/9/1993, No : 504
Yetki Kanununun Tarihi : 24/6/1993, No : 3911
Yayımlandığı R.G. Tarihi : 9/9/1993, No : 21693
V.Tertip Düsturun Cildi : 33, Sh. : -


Madde 1 – Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin ve Samsun Belediyeleri hakkında 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve bu illerin merkez belediyeleri aynı isimleri taşıyan büyükşehir belediyelerine dönüşür.
Ancak bu belediye sınırları içinde ayrıca ilçeler oluşturulmaz.Hangi alt kademe belediyelerinin kurulacağı, bunlara verilecek ad ile sahip olacakları nüfus ölçüleri ve sınırlarının tespiti esasları Bakanlar Kurulu'nca belirlenir.
(Üçüncü fıkra iptal : Ana. Mah'nin 14/7/1998 tarih ve E:1998/34, K: 1998/46 sayılı kararı ile)
Geçici Madde 1 – Alt kademe belediyeleri kuruluncaya kadar bu belediyelere ait görev,yetki ve sorumluluklar büyükşehir belediyeleri tarafından yerine getirilir ve bu süre içerisinde büyükşehir belediyelerinin organları 1580 sayılı Kanuna göre teşekkül eder.
Geçici Madde 2 – Bu belediyelerde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni,ilk genel mahalli idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı,Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptirler.
Geçici Madde 3 – 1 inci maddede adı geçen belediyelere verilen avanslar 1994 yılının Haziran ayından itibaren Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde taksitler halinde mahsup edilir.
Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cevapla