BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR, MÜTEHASSIS, HİZMETLİ VE STAJYERLERİNE VERİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA KANUN

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR, MÜTEHASSIS, HİZMETLİ VE STAJYERLERİNE VERİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA KANUN

Mesaj gönderen Admin » 19 Oca 2019, 16:43

3297

BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR,
MÜTEHASSIS, HİZMETLİ VE STAJYERLERİNE
VERİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA KANUN (1)

Kanun Numarası : 37
Kabul Tarihi : 20/7/1960
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/7/1960 Sayı : 10565
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 121


Madde 1 – Belediye Opera ve Tiyatroları Sanatkar, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerine, Devlet Tiyatroları Kuruluşu hakkındaki 5441 sayılı kanunun 7 ve 6629 sayılı kanunla değiştirilen 8 inci maddelerinde yazılı esaslar ve aynı kanunun 7244 sayılı kanunla değiştirilen 10 uncu maddesinde belirtilmiş olan hadler dahilinde ücret verilir.
Ancak, Belediye Meclisleri; bahsi geçen sanatkar, mütehassıs hizmetli ve stajyerler için mezkür değişik 10 uncu maddede gösterilen asgari hadlerden daha aşağı ücret tesbitine yetkilidirler.
Geçici Madde 1 – (37 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu kanunun neşrinden evvel İstanbul Belediyesi Tiyatroları ve Operası sanatkar, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerinde istihdam edilmiş olanların 1/3/1960 tarihinden sonraki ücretleri de 1 inci maddede yazılı esaslar dairesinde ödenir.
Madde 2 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
——————————
(1) 16/8/1960 tarih ve 55 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Kanunun başlığındaki "Geçici" kelimesi kaldırılmıştır.

Cevapla