ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM 500 METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE SATILMASI HAKKINDA KANUN

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM 500 METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE SATILMASI HAKKINDA KANUN

Mesaj gönderen Admin » 19 Oca 2019, 16:41

5127


ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM
500 METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE
SATILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 2015
Kabul Tarihi : 19/6/1976
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 26/6/1976 Sayı : 15628
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 15 Sayfa : 3247


Madde 1 – 5659 sayılı Kanun mer'iyete girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudutları dahilinde bulunan araziden kadastronun 2107 ada, 3 parselini teşkil eden 78 500 metrekare ve kadastronun 2107 ada,6 parselinden müfrez A parselini teşkil eden 89 000 metrekare ki cem'an 167 dönüm 500 metrekarelik kısmı, Ankara şehri imar nazım planı gereğince yapılması mukarrer yeni toptancı hali için Ankara Belediyesine, Çiftlik Yönetim Kurulu ile Belediye arasında tespit ve emsalinin satış ve günün rayicine göre Tarım Bakanlığınca tasvip olunacak bedelle ve satış bedeli 5 yılda ve beş eşit taksitte faizsiz olarak ödenmek kaydıyla satılmasına izin verilmiştir.
Adı geçen arazi, Belediyece, hiç bir şekilde maddede belirtilen hal, yapma maksadı dışında kulanılamaz. Belediyece maksat dışı kullanmalara teşebbüs halinde bu arazi aynı bedelle Atatürk Orman Çiftliğine iade edilir. (Ek cümle: 24/10/2011-KHK-661/21 md.) Ancak, adalet hizmetlerinde veya Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer kamu hizmetlerinde kullanılması amacıyla bu arazinin tamamı ya da bir kısmı ilgili kamu idaresine tahsis edilmek üzere bedelsiz olarak Hazineye devredilebilir.
Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5128

2015 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE


Değiştiren Kanun/KHK Yürürlüğe
No. 2015 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi
KHK/661 1 2/11/2011

Cevapla