Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/22836 E. , 2018/4529 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 96595
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/22836 E. , 2018/4529 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

5. Hukuk Dairesi 2017/22836 E. , 2018/4529 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
K A R A R –
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.Mahkemece bozma ilamına uyulmuşsa da, bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki;Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacılar murisi taşınmazda 114/171 oranında paydaş olup, davacıların intikal işlemlerini gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Bozma ilamında fiilen elatılan alanların kamulaştırma krokisi içerisinde bulunması halinde davacılar murisinin 52/171 payına yönelik usulüne uygun olarak tebligat yapılmış ve kamulaştırma işleminin kesinleşmiş olması nedeniyle belirtilen payı oranında davanın reddine karar verilmesi gerektiğinden bahisle hüküm bozulmuş olup, bozma sonrası yapılan incelemede fen bilirkişi ek raporuna göre kamulaştırma krokisi içerisinde yeralan ve fiilen elatılan raporda A ve B harfleri ile gösterilen toplam 3.565,20 m2'lik bölüme yönelik olarak davacılar murisinden intikal eden 52/171 pay yönünden davanın reddine, 62/171 pay yönünden ise davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi,Doğru görülmemiştir.
Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 15/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018 Yılı Kararları” sayfasına dön