JANDARMA SINIFINA MENSUP SİVİL MEMURLARLA JANDARMA KADROLARI HAKKINDA KANUN

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

JANDARMA SINIFINA MENSUP SİVİL MEMURLARLA JANDARMA KADROLARI HAKKINDA KANUN

Mesaj gönderen Admin » 24 Eyl 2018, 00:44

1197

JANDARMA SINIFINA MENSUP SİVİL MEMURLARLA JANDARMA KADROLARI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 1844
Kabul Tarihi : 19/7/1931
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 26/7/1931 Sayı : 1857
Yayımlandığı Düstur : TertiP : 3 Cilt : 12 Sayfa : 300


Madde 1 – Zabitan ve askeri memurların maaşatı hakkındaki 1453 numaralı kanun ile askeri memurlar hakkındaki 1455 numaralı kanunun hükümleri jandarma sınıfına mensup sivil memurlar hakkında dahi tatbik olunur.
Madde 2 – Jandarma Umum Kumandanlığı kadroları ordu kadroları gibi Bütçe Encümenince her sene kabul ve tasdik edilerek tatbik olunur. Ücretle müstahdem bulunanlar hakkında ahkamı sabıka devam eder.
Madde 3 – Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 2 nci maddesine merbut cetvelde gösterilen jandarma sivil memurları teşkilatı kaldırılmıştır.
Madde 4 – Bu kanun 1 Ağustos 1931 tarihinden muteberdir.
Madde 5 – Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

Cevapla