DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 9.9.1987 TARİH VE 289

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 512
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 9.9.1987 TARİH VE 289

Mesaj gönderen Admin » 21 Eyl 2018, 18:38

7019

DEVLET MEMURLARI İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN AYLIKLARININ ÖDEME ZAMANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE
DAİR 9.9.1987 TARİH VE 289 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULUNE DAİR KANUN

Kanun Numarası : 3472
Kabul Tarihi : 28/9/1988
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4/10/1988 Sayı : 19949
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :


Madde 1 – Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin (sözleşmeli statüdeki personel dahil) aylık veya sözleşme ücretleri, ilki 15 Ekim 1987 tarihinde olmak üzere her ayın 15'inde ödenir.
Aylıklarla birlikte ödenen zam ve tazminatlar, ödenekler, tayın bedeli, yakacak yardımı ile aylıklara ilişkin hükümler dairesinde ödenmesi öngörülen sair hakedişler hakkında da yukarıdaki şekilde işlem yapılır.
Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan "aybaşı" ibareleri "ayın 15'i" olarak uygulanır.
Madde 2 – Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerle aylıkları yurt dışına transfer edilenler hakkında mevcut uygulamaya devam olunur.
Madde 3 – İlgililere 15 Aralık/l4 Ocak dönemleri için bu Kanun hükümleri dairesinde yapılacak ödemelerin yarısı ödemenin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydolunur, kalanı ise avans hesaplarına alınarak müteakip mali yıl başında bütçeye gider yazılır.
Madde 4 – Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır.
Geçici Madde 1 – Bu Kanun uyarınca birinci maddede belirtilenlere Ekim 1987 ayı başında ve ortasında iki defa ödemede bulunulur ve Ekim 1987 ayı başında yapılan ödemeler dolayısıyla kendilerinden herhangi bir geri ödeme talebinde bulunulmaz.
4 üncü maddede belirtilenlere Ekim 1987 ayı ortasında yapılacak aylık ücret ödemeleri dolayısıyla kendilerinden kıstelyevm veya herhangi bir sebeple geri ödeme talebinde bulunulmaz.
Geçici Madde 2 – 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile bu Kanunu değiştiren 9.4.1987 tarih ve 3347 sayılı Kanunla verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ve kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cevapla