Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/5012 E. , 2017/8120 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66152
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/5012 E. , 2017/8120 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

21. Hukuk Dairesi 2016/5012 E. , 2017/8120 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
Davacı, Kurum işleminin iptaliyle, maaşından yapılan kesintilerinin iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

K A R A R

Dava; davacının yaşlılık aylığından davalı Kurum tarafından yapılan kesintilerin iptali ile kesintiler toplamının iadesi istemine ilişkindir.
Mahkemece; davacının maaşından kesinti yapılmasına ilişkin davalı Kurum işleminin iptali ile, davalı Kurum'a borcu olmadığının tespitine, aksine Kurum işleminin iptaline, yapılan kesintilerin iadesi gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden; serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalışan davacının, muhasebecisi olduğu....'e ait işyeri ile ilgili olarak davalı Kurum müfettişleri tarafından 121007/SRŞ/05 sayılı 28.02.2014 tarihli rapor düzenlendiği, bir kısım sigortalıların hizmetlerinin gerçek ve fiiili olmadığının tespit edildiği, sigortalı hizmeti gerçeğe dayanmayan ve fiili olmayan bu nedenle de bildirilen hizmetleri iptal edilen bu kişilerden dava dışı.... adına davalı Kurum tarafından sağlık giderleri için bir takım yersiz ödemeler yapıldığı gerekçesi ile.... yapılan yersiz ödemelerin tahsili amacıyla davacının müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunduğu da belirtilerek yaşlılık aylığından kesinti yapıldığı, .... tarafından iptal edilen hizmetlerinin tespiti amacıyla dava açıldığı ve davanın derdest olduğu anlaşılmaktadır.
Somut olayda; davalı Kurum tarafından davacının yaşlılık aylığından yapılan kesintilerin dava dışı....'nın iptal edilen hizmet sürelerinde yersiz sağlık gideri aldığı gerekçesine dayandığı,.... tarafından ise iptal edilen hizmet sürelerinin tespitine yönelik dava açıldığı ve derdest olduğu dikkate alındığında, söz konusu hizmet tespiti davasında verilecek kararın iş bu davayı doğrudan etkileyeceği göz ardı edilerek sonuca gidilmesi isabetsiz olmuştur.
Mahkemece yapılacak iş; dava dışı.... tarafından, davalı Kurum müfettişinin 121007/SRŞ/05 sayılı 28.02.2014 tarihli raporu gereğince iptal edilen hizmetlerinin tespiti amacı ile açılan davanın sonucunu beklemekten ibarettir.
.../..
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davalı Kurum vekilinin bu yönü amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 23.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön