Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/6058 E. , 2017/3873 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 64663
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/6058 E. , 2017/3873 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/6058 E. , 2017/3873 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasından dolayı yerel mahkemece verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 17/11/2016 gün ve 2015/9956 E. - 2016/10869 K. sayılı ilâmıyla 192 ada 10, 11, 12 ve 13 parseller ile 192 ada 8 parselin (D1) kısımları yönünden onanmasına, 192 ada 8 parselin (D1) kısmı dışında kalan 4998 m2 açısından bozulmasına karar verilmiş, süresi içinde davacı ... tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incelenip gereği düşünüldü:

K A R A R

Dairemiz kararı, karar düzeltme dilekçesinde değinilen hususlara cevap teşkil edecek nitelikte olduğu gibi, usûl ve kanuna da uygundur.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK'nın 440. maddesinde yazılı hallerden hiçbirine uymayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Kanunun 442. maddesi uyarınca takdiren 275.00.-TL para cezası ile Harçlar Kanunu uyarınca 65.40.-TL ret harcının düzeltme isteyenden alınmasına 02/05/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön