Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/16929 E. , 2017/4874 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/16929 E. , 2017/4874 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/16929 E. , 2017/4874 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro...Mahkemesi

Taraflar...arasındaki...davanın...yapılan...duruşması...sonunda...kurulan...hükmün...Yargıtayca...incelenmesi...davacı...Hazine...vekili...tarafından...istenilmekle, süresinde...olduğu...anlaşılan...temyiz...dilekçesinin...kabulüne...karar...verildikten...sonra...dosya...incelendi, gereği...düşünüldü:

... ... ... ... ...

3402...sayılı...Kadastro...Kanununun...geçici....... maddesi...uyarınca...yapılan...kadastro...sırasında...çekişmeli...Mersin...ili, Tarsus...ilçesi, ......mahallesi...189...ada...12...sayılı...parsel, 549...83...m2...yüzölçümüyle...ve...kargir...ev...arsa...vasfı...ile...davalı ... adına...tespit...edilmiştir.
Davacı...Hazine; taşınmazın...Devletin...hüküm...ve...tasarrufu...altındaki...yerlerden...ve...çalılık...taşlık...durumda...olduğu...iddasıyla, davalı...adına...yapılan...tespitin...iptali...ile...Hazine...adına...tespit...ve...tesciline...karar...verilmesi...istemiyle...dava...açmıştır.
Mahkemece...davanın...reddine, çekişmeli...189...ada...12...sayılı...parselin...tespit...gibi...tapuya...tesciline...karar...verilmiş, hüküm...davacı...Hazine tarafından temyiz...edilmiştir.
Dava, kadastro...tespitine...itiraza...ilişkindir.
Çekişmeli...taşınmazın...bulunduğu...yerde...1956...yılında...tapulama...çalışması...yapılarak...tapulama...dışı...bırakılmış, 1988...yılında...6831...sayılı...Kanun...gereğince...orman...kadastrosu...ve...aynı...Kanunun....../... maddesi...uygulama...çalışmaları...sırasında...orman...sınırları...dışında...bırakılarak...kesinleşmiştir.
Çekişmeli...taşınmazın...03...02...2015...havale...tarihli...fen...bilirkişi...raporuna...ekli...krokide (...) harfi...ile...işaretli...bölümünün, uzman...orman...bilirkişi tarafından...orman...kadastrosuna, eski...tarihli...hava...fotoğrafları...ve...memleket...haritasına...dayalı...olarak...yöntemine...uygun...biçimde...yapılan...inceleme...ve...araştırma...sonucunda...orman...sayılmayan...yerlerden olduğu...ve...adına...tescil...kararı...verilen...kişi...yararına...3402...sayılı...Kanunun...14. maddesinde...yazılı...kazandırıcı...zamanaşımı...zilyetliği...yoluyla taşınmaz...edinme...koşullarının...oluştuğu...belirlenerek...hüküm...kurulmasında...bir...isabetsizlik...bulunmasa...da; taşınmazın (...) harfi...ile...gösterilen...bölümünün...hükme...esas...alınan...ziraat...bilirkişi...raporuna...göre...üzerinde...herhangi...bir...zirai...muhdesat...olmadığı, kayalık...taşlık...durumda...ve...maki...bitki...örtüsü...ile...kaplı...olduğu, keşif...tarihi...itibariyle...20...yılı...aşkın...zamandır...tarım...yapılmadığının...belirtildiği, bu...haliyle...davalı...lehine...kazandırıcı...zamanaşımı...zilyetliği...yoluyla...taşınmaz...edinme...koşullarının...oluşmadığı...gerekçesiyle (...) harfli...alan...bakımından...Hazinenin...davasının...kabul...edilmesi...gerekirken...reddine...karar...verilmiş...olması...doğru...görülmemiş...ve...hükmün...bozulmasını...gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarda...açıklanan...nedenlerle...davacı...Hazine...vekilinin...temyiz...itirazlarının...kabulü...ile...hükmün...BOZULMASINA...31...05...2017...günü...oy...birliğiyle...karar...verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön