Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/1205 E. , 2017/2757 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/1205 E. , 2017/2757 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/1205 E. , 2017/2757 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki projeye aykırılığın eski hale getirilmesi davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R
Davacı dava dilekçesinde; 30/06/2013 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında site yönetim planına ek madde eklenerek site içerisindeki bahçe duvarlarının 90 cm'den fazla olamayacağının oy birliği ile kabul edildiğini, davalı tarafça iş bu yönetim planına aykırı olarak ön ve arka bahçe duvarlarının tadilat ile 90 cm'den yükseğe çıktığını, bu sebeple site içerisindeki hava sirkülasyonunun kesildiğini, davalının bahçe duvarını yükseltmekle kalmayıp bahçesinde birden fazla tavuk ve kedi beslediğini, yönetim planının 27-28 ve 29'uncu maddelerinde ortak alanlarda hiç bir hayvan beslenemeyeceği, kendilerine ait bağımsız bölümlerde ise en çok iki evcil hayvan beslenebileceği, ancak kedi ve köpeklerin diğer kat maliklerinin huzurunu bozmaya sebep vermeyecek önlemlerin alınmış olması gerektiğinin belirtildiğini, yapılan tüm uyanlara rağmen davalının aykırılıkları gidermediğini, herhangi bir girişimde bulunmadığını, bu nedenlerle; ön ve arka bahçe duvarlarının yönetim planına uygun şekilde normal yüksekliğe indirilmesine, komşu bahçeye kedi ve tavukların geçmekte olduğu geçiş yolu penceresinin tamamen kapatılmasına, beslenmekte olan tavuk ve kedilerin yönetim planının ilgili 27-28 ve 29'uncu maddelerinde yazılı sınırlara indirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, mahkemece davanın aktif husumet yönünden reddine karar verilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde;
1- Geçerli bir yönetim planının uygulanamaması hali ancak yönetim planın iptali ile mümkündür. Ancak anataşınmaza ilişkin 16.07.2012 tarihli yönetim planının mevcut ve geçerliliğini koruduğu, davacının geçerli yönetim planına göre site yöneticisi olduğu, kat maliklerince yetkilendirildiği dolayısıyla dava açmakta aktif husumetinin olduğu,
2- İptal edilmemiş, hukuken geçerliliğini koruyan yönetim planının sonradan malik olanları da bağlayacağı anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla mahkemece iptal edilmediği müddetçe geçerli olan bir yönetim planına göre site yöneticisi seçilen ve kat maliklerince de yetkilendirilmiş davacının dava açma hakkının mevcut olduğu ve de hukuken geçerliliğini koruyan yönetim planının sonradan malik olanları da bağlayacağı gözetilerek işin esasına girilip talepler konusunda inceleme yapılarak hüküm kurulması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 03/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön