Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/1874 E. , 2017/2756 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/1874 E. , 2017/2756 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/1874 E. , 2017/2756 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R


Davacı dava dilekçesinde, davalılardan ...’ı davalı göstererek dava konusu taşınmazın eski hale getirilmesini, getirilmediği takdirde davalı kiracının tahliyesini, davalıların vaki müdahalelerinin menini talep etmiş, mahkemece, davalı ...’ın kiracı olmadığı bu nedenle dava konusu taşınmazda taraf ehliyeti bulunmadığından husumet yokluğu nedeni ile reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Husumet kamu düzeni ile ilgili olup, yargılama sırasında mahkemece re'sen nazara alınması gerekirse de şirket müdürü olan ...’ın hasım gösterilmesinin HMK'nın 124. maddesi hükümleri doğrultusunda temsilcide yanılma olduğu kabul edilerek dava ekonomisi de gözetilerek dava dilekçesinin ... Eğitim Hizmetleri Turizm Taşımacılık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketine tebliği ile davaya dahil edilmesi için davacıya süre verilmesi gerekirken, taraf teşkili yapılmadan davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer yönlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde iadesine 03/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön