Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/5870 E. , 2017/2706 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/5870 E. , 2017/2706 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/5870 E. , 2017/2706 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki aplikasyon işlemine itiraz davasından dolayı yerel mahkemece verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 02/05/2016 gün ve 2015/9241 E. - 2016/4985 Karar sayılı ilâmıyla bozulmasına karar verilmiş, süresi içinde davacı ..., davalı ... Yönetimi vekili, davalı ... vekili ve feri müdahil ....vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incelenip gereği düşünüldü:

K A R A R

Dairemiz kararı, karar düzeltme dilekçesinde değinilen hususlara cevap teşkil edecek nitelikte olduğu gibi, usûl ve kanuna da uygundur.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK'nın 440. maddesinde yazılı hallerden hiçbirine uymayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı Kanunun 442. maddesi uyarınca takdiren 275.00.- TL para cezası ile 65.40.- TL ret harcının davacı ..., davalı ... Yönetimi ve feri müdahil ....'dan ayrı ayrı, 275.00.-TL para cezasının ise Hazineden alınmasına 03/04/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön