Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/1936 E. , 2017/2821 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/1936 E. , 2017/2821 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/1936 E. , 2017/2821 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki geçiçi yönetimden defter ve belgelerin teslimi davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan 09/12/2014 günlü hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davacı ...Sitesi Yönetim Kurulu vekili Av. ... tarafından istenilmekle, tayin olunan 04/04/2017 günü için yapılan tebligat üzerine, temyiz eden davacı taraf gelmedi, karşı taraftan davalı ... vekili Av. ... ile davalı ... A.Ş. vekili ... geldiler, başka gelen olmadı, açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, gelenlerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Daha sonra dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili dilekçesinde; dava konusu sitenin TOKİ Başkanlığı tarafından yapıldığı, 2007-2009 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edildiği, TOKİ ile ... A.Ş arasında 31/08/2012 tarihinde imzalanan hizmet sözleşmesi gereği site geçici yönetiminin 14/03/2013 tarihine kadar davalı ... A.Ş. tarafından üstlenildiği, yönetimin 14/03/2013 tarihi itibarıyla site sakinlerine devredilmesine rağmen bir kısım defter ve belgelerin hala geçiçi yönetim ya da TOKİ Başkanlığı tarafından devredilmediği belirtilerek dava konusu siteye ait defter ve belgelerin teslimi talep edilmiş, mahkemece; ... A.Ş yönünden; ücret karşılığı hizmet verdiği gerekçesiyle pasif husumet yokluğu nedeniyle; TOKİ Başkanlığı yönünden; karar defteri hariç diğer defter ve belgelerin imza karşılığı yeni yönetime devredildiği, karar defterinin ise yeni yönetim tarafından yeniden oluşturularak her zaman tasdik ettirilebileceği, bu nedenle esaslı bir eksiklik olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
1-Dava konusu sitenin geçici yönetimini üstelenen ... A.Ş ile TOKİ Başkanlığı arasında imzalanan 31/08/2012 tarihli hizmet sözleşmesinin 14. maddesinde şirketin yeni yönetime belge teslim yükülülüğü düzenlenmiş olmasına, davacının siteye ait defter ve belgelerin TOKİ Başkanlığında mı yoksa şirkette mi olacağını bilemeyeceğine göre, ayrıca bir dönem geçici yönetimi üstlenmiş olan bir şirkette bir kısım defter ve belgelerin kalmış olmasının mümkün olduğu düşünüldüğünde, davalı ... A.Ş yönünden pasif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması,
2-Her nekadar, yeni site yönetimi tarafından her zaman karar defteri oluşturulup, noter tasdikinin gerçekleştirilmesi mümkünse de mevcut karar defterlerinde önceden alınmış kararların olabileceği, bunların gerektiğinde site yönetimi lehine ya da aleyhine delil oluşturabileceği düşünüldüğünde mahkemece uygun olmayan gerekçeyle TOKİ Başkanlığı yönünden de davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı ... Sitesi Yönetim Kurulu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 04/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön