Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/29914 E. , 2017/15085 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 96551
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/29914 E. , 2017/15085 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

12. Hukuk Dairesi 2016/29914 E. , 2017/15085 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İstanbul 16. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 12/07/2016 tarih ve 2016/45-715 sayılı kararının davalı tarafından temyiz edilmesinden sonra davacının 22/11/2017 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiği anlaşıldığından, davadan feragat hakkında mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Davacının davadan feragatı hakkında bir karar verilmek üzere mahkeme kararının İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 04/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön